cung cấp hóa đơn miễn phí

Các doanh nghiệp được cung cấp hóa đơn miễn phí

Nghị định số 119/2018/ND-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó có quy định về các doanh nghiệp được cung cấp hóa đơn miễn phí Để giải đáp các thắc mắc của bạn đọc về quy định các trường hợp được

Xin giấy phép để kinh doanh đại lý xăng dầu

Thương nhân muốn kinh doanh đại lý xăng dầu thì cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép. Vì đây là loại giấy phép không phổ biến nên nhiều người không biết các bước thực hiện như thế nào. Lawkey sẽ hướng dẫn xin giấy phép để kinh doanh đại

giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hoạt động tư vấn du học là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động tư vấn cần được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Hãy cùng tư vấn luật Lawkey tìm hiểu các quy định về

Điều 54 Luật Đầu tư 2014 quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Các nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài bằng các hình thức như thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài,… Có những dự án cần được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra