Có được làm kế toán trưởng ở nhiều công ty cùng lúc?