Có con riêng trong thời kỳ hôn nhân có vi phạm pháp luật không?