Có bắt buộc phải trả lương thông qua chuyển khoản ? Ai phải chi trả chi phí mở tài khoản ngân hàng nhận lương ?