Đăng ký nhãn hiệu, Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật.

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành.

Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Luật LawKey cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhanh, rẻ, trọn gói tại Việt Nam.

Hồ sơ Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

– Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, làm theo Mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành;

– Mẫu nhãn hiệu muốn đăng ký nhãn hộ (08 mẫu nhãn): tên nhãn hiệu Phong Nghĩa cùng các kiểu thiết kế mà công ty bạn muốn đăng ký;

– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Chứng nhận thừa kế, Chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động,…);

– Tài liệu xác nhận về xuất xứ hàng hóa, giải thưởng, huy chương, nếu trên nhãn hiệu công ty bạn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có chứa đựng các thông tin đó;

– Bản gốc Giấy uỷ quyền, trong trường hợp đơn nộp thông qua đại diện;

– Chứng từ nộp phí nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).