Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Quy định pháp luật liên quan