Giấy phép kinh doanh là gì? Quy định hiện hành về giấy phép kinh doanh.