Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật