“Bắt vợ” liệu có bị coi là hành vi vi phạm pháp luật?