Chồng cấm vợ đi gặp gỡ bạn bè, người thân có vi phạm pháp luật?