Chồng chửi mắng, xúc phạm vợ có vi phạm pháp luật không?