Khi đăng ký kết hôn, có bắt buộc hai bên nam nữ phải có mặt không?