Muốn thôi việc mà không báo trước thì có bị phạt gì không?