Thủ tục ly hôn theo quy định của pháp luật hiện hành