Tiền trúng xổ số có được coi là tài sản chung của vợ chồng?