Vợ, chồng đang ly thân liệu có thể sống chung như vợ chồng với người khác không?