Dân chơi Sài Gòn đón Tết Dương lịch bằng “tiệc ma tuý”