Hành vi của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh thể hiện sự bao che đến cùng