Thế Giới Di Động trả phí sử dụng thương hiệu ‘Trần Anh’