Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump sẽ cùng ăn tối tại Hà Nội