Hợp đồng ba bên là gì? Những lưu ý khi ký kết hợp đồng này