Ai có nghĩa vụ phải nộp án phí dân sự sơ thẩm, phúc thẩm?