Mua hóa đơn khống bị xử phạt bao nhiêu theo quy định pháp luật?